Systemy komunikacji z widownią oferowane przez nas zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii przez firmę IML Ltd. Od wielu lat, systemy do głosowania cieszą się uznaniem w Anglii i wielu innych krajach. Wciąż rozwijane i udoskonalane stale utrzymują przewagę nad konkurencją.

Oferowany produkt to nowoczesny, zaawansowany technologicznie system do głosowania wspierający interakcję z widownią oraz pracę grupową. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom znajduje wiele zastosowań podczas spotkań, seminariów, konferencji, posiedzeń, szkoleń, burz mózgów… Systemy do głosowania umożliwiają zadawanie pytań zamkniętych z jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, otwartych z możliwością udzielenia dowolnej odpowiedzi do 127 znaków, przeprowadzanie konkursów i quizów z zastosowaniem różnych sposobów punktacji uwzględniających nie tylko poprawność, ale także czas odpowiedzi. Wyjątkową cechą systemu jest transmisja dźwięku dająca możliwość w dużo prostszy sposób przeprowadzania np. sesji Q&A.

System oparty jest na kodowanej komunikacji radiowej z wykorzystaniem zakresu 2.4GHz. Sygnał z pilotów przekazywany jest do stacji bazowej połączonej z komputerem, który wykorzystując specjalne oprogramowanie oraz Access® przetwarza sygnał i prezentuje w czasie rzeczywistym zebrane dane na slajdach programu PowerPoint®.

Oparcie systemu na platformie PC oraz programie PowerPoint® pozwala na bezproblemowe wplatanie sesji interaktywnych w merytoryczną prezentację z zachowaniem standardu graficznego oraz bez zakłóceń wywołanych koniecznością zmiany źródeł sygnału.